wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i dokładnych danych przy zakupie towarów i tworzeniu konta użytkownika. Zarejestrowany klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia sprzedawcy o zmianie tych danych.
 2. Strony ustalają, że kupujący jeżeli jest osobą fizyczną zobowiązany jest do wskazania w zamówieniu swojego imienia i nazwiska, adresu stałego zamieszkania, w tym kodu pocztowego, numeru telefonu i adresu e-mail.
 3. Strony ustalają, że kupujący, jeżeli jest osobą prawną, jest zobowiązany do wskazania w zamówieniu swojej firmy, miejsca prowadzenia działalności, w tym kodu pocztowego, numeru rejestracyjnego, numeru telefonu i adresu e-mail.
 4. Dane osobowe kupującego podane podczas rejestracji konta użytkownika w sklepie są chronione ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/967 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i są przetwarzane przez sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych na które trzeba wyrazić zgodę.
 5. Kupujący może w każdej chwili przejrzeć i zmienić podane dane osobowe, a także zrezygnować z rejestracji po zalogowaniu się na stronie sklepu internetowego w sekcji Panel klienta → Moje dane.
 6. Aby móc oferować usługę, sprzedawca musi znać niektóre dane osobowe kupującego. Sprzedawca szanuje prywatność kupującego, dlatego staramy się zminimalizować ilość tych danych do najbardziej potrzebnych informacji i chronimy je przed nadużyciami. Praca Sprzedawcy z danymi osobowymi podlega w pełni normom prawnym z zakresu ochrony danych osobowych.
 7. Szczegóły dotyczące zakupów, reklamacji i innych działań kupującego w naszym sklepie internetowym są poufne i podlegają takim samym zasadom bezpieczeństwa jak praca z danymi osobowymi. Wszelkie pozyskane dane są chronione przed nadużyciami i nie są ujawniane osobom trzecim (z wyjątkiem firm zapewniających wysyłkę towaru lub płatność, które uzyskują minimum informacji o kliencie, niezbędnej do pomyślnej wysyłki towaru). Wszystkie dane służą jedynie poprawie jakości usług sprzedawcy.
 8. Kupujący poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed złożeniem zamówienia może wyrazić zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych, w szczególności wymienionych powyżej i / lub niezbędnych do wykonywania czynności sprzedawcy związanych z przesyłaniem informacji o nowościach, zniżki na oferowane towary i przetwarzanie ich we wszystkich jego systemach informatycznych.
 9. Kupujący udziela sprzedawcy zgody zgodnie z poprzednim punktem niniejszych warunków na czas określony. Po spełnieniu celu przetwarzania sprzedawca niezwłocznie zleci likwidację danych osobowych kupującego. Kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Sprzedawca oświadcza, że ​​dla celów innych niż określone w niniejszym regulaminie i regulaminie reklamacji zawsze będzie zbierał dane osobowe za zgodą kupującego, zapewniając jednocześnie, że będą one przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z celu, w jakim zostały zebrane i nie będą łączyć ich z danymi osobowymi, które zostały pozyskane w celu realizacji umowy kupna.
 11. Zakładając konto użytkownika, kupujący zgadza się, że sprzedawca będzie używał swojego imienia i adresu e-mail do wysyłania informacji o rabatach, nowościach i innych działaniach marketingowych. Każdy taki e-mail zawiera instrukcje, jak łatwo zabronić nam wysyłania takich e-maili i biuletynów.
 12. Zautomatyzowane cele statystyczne pozwalają dostosować produkty odpowiadające Twoim potrzebom.
 13. Kupujący ma prawo przesłać na piśmie bądź elektronicznie (p. I, 5.): zmiany lub uzupełnienia danych osobowych, a także żądanie likwidacji danych osobowych przekazanych sprzedawcy.
 14. Partnerzy mogący mieć wgląd do niektórych danych
  a) Google – system analizowania ruchu
  b) Facebook, Instagram – wtyczka społecznościowa
 15. Korzystając ze sklepu internetowego sprzedającego, kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności i akceptuje powyższe zasady.

Przejdź do strony głównej